The Church of the Holy Ascension
Russian Orthodox Old-Rite Church
Старообрадческая Православная Церковь

Reference/Справка: Триодь Цветная. М., 1635 (Pre-Reform)

The canon starts on page number 239 of the pdf and page number 237 of the document.
Download/Скачать Канон Пасце PDF.

The stichera starts on page number 246 of the pdf and page number 244 of the document.
Download/Скачать Стихера Пасце PDF.

Канон Пасце Светилень Стихера Пасце

Канон Пасце - Глас 1
Пёснь, а7. їрмо1съ. Воскресе1ніz день

Пёснь, г7. i5рмо1съ. Пріиди1те пи1во піемъ

Mпако1й, глаc, д7. Предвари1ша ќтро

Пёснь, д7. i5рмо1съ. На бж7іи стра1жи

Пёснь, є7. їрмо1съ. U4тренюемъ u4треннюю

Пёснь, ѕ7. їрмо1съ. Сни1де в8 преиспw1дніz

Конда1к, глаc и7

Пёснь, з7 їрмо1съ. O$троки tпе1щи и3зба1вивъ

Пёснь, и7 їрмо1съ. Се1й u4бо нарече1нныи

Пёснь, f7 їрмо1съ. Свэти1сz свэти1сz

Светилень - Плотию оуснувь
Пло1тію u3снyвъ (светилень)

Стихеры Пасце - Глас 5
Па1сцэ. Гла1съ, е7. Сти1хъ.

Возгласы: От. Парфил Торан.
Певцы: От. Парфил Торан, Гиоргии Чеснаков, Павел Чеснаков, Иван Чеснаков и други братья.